Spørretimespørsmål fra Odd Steinar Holøs (KrF) til sosialministeren


Besvart: 23.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Odd Steinar Holøs (KrF)

Spørsmål

Odd Steinar Holøs (KrF): "Fra 1. januar 1988 er kommunene avskåret fra å ta betaling av kort- tidspasienter som er tilstått avlastningsplass i sykehjem. De økonomiske tap kommunene påføres på den måten frister sykehjemmene til å disponere avlast- ningsplassene på annen måte enn forutsatt.

Er statsråden villig til å endre regelverket for betaling på dette punkt?"


Les hele debatten