Spørretimespørsmål fra Astrid Johnsrud (Sp) til sosialministeren


Besvart: 23.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Astrid Johnsrud (Sp)

Spørsmål

Astrid Johnsrud (Sp): "I forbindelse med omleggingen av HVPU, er fylkene pålagt kartleggings- ansvar for hver enkelt klient. Dette har brakt fram uklarhet når det gjelder diagnostiseringen.

Hvilke kriterier mener statsråden bør legges til grunn for diagnosti- sering av disse klientene?"


Les hele debatten