Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til landbruksministeren


Besvart: 23.03.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "De siste offisielle tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser en betydelig lavere inntekt pr. årsverk i jordbruket enn det som går fram av modellbrukene. Tallene viser dessuten en betydelig inn- tektsforskjell mellom fylker, der Nordland ligger lavest med vel 60 000,- kroner pr. årsverk.

Godtar statsråden realitetene som tallmaterialet i denne undersøkelsen viser, og vil det bli tatt hensyn til dette ved jordbruksforhandlingene?"


Les hele debatten