Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren


Besvart: 23.03.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Ifølge Namdal Arbeiderblad 16. mars 1988, skal Nord-Trøndelag fylkes- landbrukskontor ha foreslått at herredsagronomstillingen i Leka skal stå ubesatt ut 1988 for å "spare penger".

Hva mener landbruksministeren om denne form for budsjettinnsparinger, og hvordan harmonerer dette med ønsket om å ha en aktiv og godt utbygd veiledningstjeneste i landbruket?"


Les hele debatten