Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Forslaget til pensjonsreform innebærer en klar prioritering av en gruppe, nemlig eldre som er friske og arbeidsføre, fremfor barnefamiliene når det gjelder arbeidstidsreformer. Arbeidstidsutvalget har utarbeidet en omfattende utredning om ulike måter å endre dagens arbeidstidsordninger.

Hvordan vil Regjeringen legge denne saken frem for Stortinget?"


Les hele debatten