Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Ved lovvedtak 17. desember 1982 fikk småbarnsforeldre og andre med omsorgsansvar rett til nedkortet arbeidstid. Det er av interesse å få vite mer om bruken av denne rett, med tanke på drøftinger om fremtidig arbeids- tid, pensjonsalder m.m.

Vil statsråden ta initativ til å bringe på det rene i hvilken grad det informeres om denne rett i arbeidslivet, og i hvilken utstrekning retten er benyttet?"


Les hele debatten