Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 23.03.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Arbeidsulykkene innen bygg og anlegg i Oslo har økt sterkt i det siste. Arbeidstilsynet klager over manglende ressurser til kontroll og opp- følging, og entreprenørene blir nesten aldri stilt til rettslig ansvar.

Hva kan gjøres for å få ulykkestallene ned, og vil departementet over- veie ekstrabevilgninger til Arbeidstilsynet?"


Les hele debatten