Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "I eit oppslag i Dagbladet 12. mars 1988 går det fram at ein fagsjef ved flyværtjenesten på Metrologisk Institutt er beden om å seia opp stil- linga si på grunn av diverse værmålinger han har gjort i sambamd med hoved- flyplassaka.

Kan kulturministeren bekrefta eller eventuelt avkrefta at dette er rett, og eventuelt grunngi årsaka til dette?"