Spørretimespørsmål fra Mona Røkke (H) til miljøvernministeren


Fremsatt av: Georg Apenes ()
Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Mona Røkke (H)

Spørsmål

Mona Røkke (H): "Organisasjonen Natur og Ungdom gjennomførte 23. mars 1988 en ulovlig aksjon i Drammen. I Dagsrevyen samme dag uttalte miljøvernministeren bl.a.: "Jeg synes at dette er en betimelig aksjon."

Mener statsråden det er forsvarlig og riktig å oppmuntre til ulovlige handlinger?"

(Spørsmålet ble tatt opp av representanten Georg Apenes).