Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til miljøvernministeren


Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Miljøverndepartementet har ansvaret for å gi faglige og organisatoriske retningslinjer for lokal og fylkeskommunal vannbruksplanlegging. Glomma er det vassdrag hvor samarbeid over fylkesgrensene og nasjonalt engasjement er mest aktuelt. Arbeidet med vannbruksplanen er nå startet opp i Akershus, Hedmark og Østfold.

Når vil departementet ta initiativ for felles målsettinger og samordning av planarbeidet til en felles plan for Glomma i de tre fylkene?"


Les hele debatten