Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til fiskeriministeren


Besvart: 13.04.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Dei småtrålkonsesjonar departementet har tildelt Finnmark for å byggje nye fartøy kan vanskeleg realiserast på grunn av dårleg lønsemd.

Vil departementet omgjera regelverket slik at desse konsesjonane, even- tuelt midlertidig, kan tildelast eksisterande fartøy som manglar drifts- grunnlag?"


Les hele debatten