Spørretimespørsmål fra Oddvar J. Majala (A) til fiskeriministeren


Besvart: 13.04.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Oddvar J. Majala (A)

Spørsmål

Oddvar J. Majala (A): "Av NRK/Dagsnytt 21. mars 1988 framgår det at en rapport fra et inter- departementalt utvalg i 1981 har gjort det kjent for myndighetene at lodde- bestanden var særlig svak.

Hvorfor er ikke offentligheten blitt kjent med disse opplysningene som er særlig viktige for næringskjeden i havet?"