Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren


Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Skytefeltsituasjonen for Forsvaret er fortsatt svært vanskelig.

Kan forsvarsministeren redegjøre konkret for hvilke skytefelter Fors- varsdepartementet i den nærmeste fremtid vil foreslå at Forsvaret får til- delt, og i tilfelle når dette kan skje?"