Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til forsvarsministeren


Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): "Mange kommuner i Troms og Finnmark har hatt en sterk nedgang i sitt folketall. Over tid har det skjedd en betydelig uttynning av befolkningen i den nordlige landsdel.

Hvordan vurderer forsvarsministeren denne utviklingen fra et bered- skapsmessig synspunkt, og hvordan vil Forsvaret og Regjeringen møte den svekkelse av vår beredskap som ligger i forlengelsen av befolkningsutvik- lingen i nord?"