Spørretimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til samferdselsministeren


Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Margit Hansen-Krone (H)

Spørsmål

Margit Hansen-Krone (H): "Departementets ordre til Widerøe's flyveselskap om innsparing har ført til omfattende nedskjæring av rutetilbudet.

Mener statsråden dette er forsvarlig distriktspolitikk og i samsvar med Regjeringens løfter?"


Les hele debatten