Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 13.04.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Miljøvernministeren opplyste i spørretimen 16. mars 1988 at det ikke forelå noen konkret plan om en mellomriksvei inn i Finland i Øvre Pasvik.

Har Regjeringen gått bort fra planen den forrige regjeringen arbeidet med og som det ble fremmet forslag om i Nordisk Handlingsplan?"


Les hele debatten