Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til justisministeren


Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 13.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Presseoppslag går ut på at "heroin-kongen" som før påske rømte fra soning hadde meget fri adgang til ukontrollert å kommunisere med omverdenen mens han satt i fengsel, til tross for åpenbar fluktfare.

Mener justisministeren at kontrollrutinene i dette tilfelle har vært tilfredsstillende, og hva vil hun gjøre for å skjerpe kontrollen med denne kategori fanger?"


Les hele debatten