Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til justisministeren


Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 13.04.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Det private vaktselskapet FOX har ved Skjettensentret i Skedsmo kom- mune brukt vold, slagvåpen, håndjern og grov sjikane overfor ungdom som har oppholdt seg ved sentret.

Har departementet eller påtalemyndigheten foretatt seg noe med denne saken?"


Les hele debatten