Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Stortinget har gitt prinsipiell tilslutning til salg av eiendommer som tilhører Opplysningsvesenets fond. Nesset kommune har søkt om å få kjøpe Nesset prestegård for å ivareta og videreutvikle de rike kulturminner og kulturlandskap som er knyttet til gården.

Vil departementet gjennomføre et slikt salg og når kan det i så fall skje?"


Les hele debatten