Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "En gruppe foreldre ved Solhøy barneskole i Vestby kommune har fremmet forslag om at foreldrene ved skolen skal oppta og betjene et lån på kr 100 000 for å forskottere kjøp av lærebøker. Foreldre til barn i fjerde klasse på Sjøstrand skole i Kristiansand planlegger å innføre skolebetaling for å betale en lærerlønn.

Kan foreldre ta en slik avgjørelse som delvis privatiserer en kommunal skole, og kan de på denne måten overprøve politiske vedtak?"


Les hele debatten