Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Foreldrene ved Sandnes videregående skole vedtok 15. mars 1988 å betale inn til skolen kr 500 pr. elev for å få lærerne til å gi opp over- tidsnekten. Pengene skal gå til et privat fond som skal brukes i skolen, til kurs, etterutdanning, eller eventuelt tilleggsundervisning.

Hvordan ser statsråden på denne foreldre-aksjonen?"


Les hele debatten