Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Når vil resultatet foreligge av gjennomgangen av tilskuddsgrunnlaget for skoler som hører inn under privatskoleloven?"


Les hele debatten