Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Mange lærarar søkjer seg bort frå skulen og tek anna arbeid i nærings- livet og i offentlege etatar. Ein del distriktskommunar har problem med å oppfylla undervisningsplikta på grunn av for få søkjarar til ledige lærar- stillingar. Problemet er aukande.

Korleis vil departementet løysa dette?"


Les hele debatten