Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 13.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Stortinget ba for snart ett år siden om en melding om de etiske sidene ved bioteknologi og genforskning. Det har seinere kommet fram at Regjeringa ønsker å begrense denne til de sidene som angår menneskelig medisin.

Er dette riktig?"


Les hele debatten