Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren


Besvart: 13.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Medfører det riktighet at de nye polikliniske takstene først skal ha virkning fra 1. mars og ikke fra 1. januar 1988, slik fylkene har kalkulert med i inneværende års-budsjetter?"


Les hele debatten