Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til landbruksministeren


Besvart: 13.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Vil statsråden i tråd med det en enstemmig landbrukskomite har bedt om, sørge for en fullstendig gjennomgang av modellbrukssystemet for å bringe det mer i takt med de faktiske forhold i næringen?"


Les hele debatten