Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til landbruksministeren


Besvart: 13.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Arent M. Henriksen (SV)

Spørsmål

Arent M. Henriksen (SV): "Ved NTH drives forskning omkring veksthormongenet i laks. Formålet er å utvikle laks som vokser enda hurtigere.

Mener landbruksministeren at slik forskning er forenlig med Norges restriktive holdning til bruk av veksthormon i landbruket?"


Les hele debatten