Spørretimespørsmål fra Arent M. Henriksen (SV) til landbruksministeren


Besvart: 13.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Arent M. Henriksen (SV)

Spørsmål

Arent M. Henriksen (SV): "I USA åpnes det nå adgang til å ta patent på genteknologisk framstilte dyr og planter.

Hva vil statsråden gjøre for å beskytte norsk landbruk mot denne utviklinga?"


Les hele debatten