Spørretimespørsmål fra Lars Storhaug (H) til landbruksministeren


Besvart: 13.04.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Lars Storhaug (H)

Spørsmål

Lars Storhaug (H): "Det blir i dag arbeidet med flere prosjekt som går ut på å redusere den forurensningen som husdyrgjødselen forårsaker.

Om dette lykkes, med tørking, bioanlegg eller andre metoder, er departementet da innstillt på å sette mindre strenge krav til spredeareal for husdyrgjødsel?"


Les hele debatten