Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 20.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Jeg har fått opplyst at NRK har foreslått overfor Kultur- og viten- skapsdepartementet at den viktige senderen for bl.a. fiskeflåten og skips- trafikken i Barentshavet ikke skal bygges.

Hva er grunnen til dette, og vil departementet endre de planer for bygging som foreligger?"


Les hele debatten