Spørretimespørsmål fra Turid Birkeland (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 20.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Turid Birkeland (A)

Spørsmål

Turid Birkeland (A): "Statens Lånekasse for utdanning har nylig avslått søknader fra to u-landsstudenter om videre lån for å fullføre sine studier. Dette er eksempler som viser at regelverket ikke klart definerer hva som regnes som en yrkesutdanning når det gjelder u-landsstudenter.

Hva vil kulturministeren gjøre for å få et klarere regelverk på dette området?"


Les hele debatten