Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 20.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Nesna lærerhøyskole har fra departementet fått beskjed om at de bare får ta opp 30 studenter til allmennlærerutdanning, og ingen til førskole- lærerutdanningen. Nesna lærerhøyskole har i dag hele 67 primærsøkere til allmennlærerutdanningen.

Med den alarmerende underdekning som er i området på kvalifiserte lærere, vil da statsråden sørge for at vedtaket blir omgjort?"


Les hele debatten