Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til miljøvernministeren


Besvart: 20.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Ein rapport frå 1986 frå Statens forurensningstilsyn syner at mykje av fisken omkring oljeplattformane i Nordsjøen er oljeforureina. Fiskarane har fått kjennskap til rapporten for få dagar sidan.

Kvifor har ikkje rapporten vorte offentleggjord før, og kva vil departementet gjere med problemet?"


Les hele debatten