Spørretimespørsmål fra Steinar Eriksen (H) til olje- og energiministeren


Besvart: 20.04.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Steinar Eriksen (H)

Spørsmål

Steinar Eriksen (H): "Vil Regjeringen utlyse nye nøkkelblokker i Barentshavet våren 1988, slik at Stortingets forutsetninger om aktivitetsnivå, herunder helårsvirk- somhet, kan opprettholdes?"


Les hele debatten