Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til handelsministeren


Besvart: 20.04.1988 av handelsminister Kurt Mosbakk

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "EF har planer om nye tollsatser på import av fisk. Det er snakk om en auke fra dagens 2% til 16%. Særleg for eksporten av norsk oppdrettsfisk vil dette få dramatiske følger.

Korleis vil departementet møte dette problemet?"


Les hele debatten