Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til forsvarsministeren


Besvart: 20.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "Forsvarsministeren forsikret i Stortingets spørretime 17. februar 1988 at ingen utbygging ville bli igangsatt av ammunisjonslager ved Skodbergvann i Skånland før alle berørte instanser hadde fått uttale seg.

Hvorfor er det da i vinter ført fram en høyspentlinje til dette området, og har departementet alt nå bestemt seg for å gjennomføre de opp- rinnelige planene?"


Les hele debatten