Spørretimespørsmål fra Thor Knudsen (H) til forsvarsministeren


Besvart: 20.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Thor Knudsen (H)

Spørsmål

Thor Knudsen (H): "Hvor langt er Forsvaret kommet i arbeidet med å sette Heimeverns- avdelinger bedre i stand til å sikre militære og sivile objekter i en krise eller krigssituasjon overfor trusselen fra Sovjetunionens spesialavdelinger (SPETSNAZ) hvis oppgave er å skape forvirring og kaos på motstandernes områder?"


Les hele debatten