Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til finansministeren


Besvart: 20.04.1988 av finansminister Gunnar Berge

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Avkortingen av oppgave- og innbetalingsfristen for merverdiavgift har skapt store problemer for bedrifter og spesielt regnskapskontorer når det gjelder de terminer som faller sammen med arbeidet med årsregnskap, selvan- givelse og fellesferie.

Vil statsråden se nærmere på de problemer som her er påpekt og even- tuelt foreslå endring i fristene for de terminene jeg har nevnt?"


Les hele debatten