Spørretimespørsmål fra Sigurd Verdal (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 20.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Sigurd Verdal (A)

Spørsmål

Sigurd Verdal (A): "Det har skapt uro at sensormangelen har ført til at eksamen i side- målet i den vidaregåande skolen er sløyfa i år.

Er dette eit teikn på at styremaktene har endra den språkpolitiske haldninga som kan føra til svekking av sidemålsopplæringa i skolen?"


Les hele debatten