Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart på vegne av: Kirke- og undervisningsministeren
Besvart: 20.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "I Nittedal kommunestyre er det reist spørsmål om Akershus kan starte et lærlingopplegg for personalet i barnehagene. Yrkesopplæringsnemda i Oslo arbeider for å starte et lærlingopplegg for personalet i barnehagene alle- rede fra kommende høst.

Hvor raskt kan skolemyndighetene godkjenne dette opplegget?"


Les hele debatten