Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til sosialministeren


Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Det er i dag behov for eit tilbod til hardt trafikkskadde i Nord-Norge utover det sjukehusa kan gje. Trastad Gård i Harstad er nemnt som aktuell stad for eit slikt senter. Fylkeshelsesjefen i Troms har sendt brev til Sosialdepartementet om saka dagsett 22. januar 1988.

Vil statsråden medverke til at eit slikt prosjekt kan bli realisert, t.d. på Trastad Gård?"


Les hele debatten