Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til sosialministeren


Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Ifølge NRK-Dagsnytt 12. april 1988 kan en konsekvens av de økonomiske problemene i Finnmark fylkeskommune bli at 200 ansatte i helsesektoren i fylket må sies opp.

Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen, og hvilke tiltak vil settes i verk for å sikre befolkningen i Finnmark et betryggende helse- tilbud?"


Les hele debatten