Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren


Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "10-12 000 pasienter her i landet lid av hofteleddsatrose, ein smertefull og vond sjukdom. Dei har eit stort behov for operasjon (ein så- kalt totalprotese). Berre 500 blir opererte kvart år og ventetida kan vere opp til 4-5 år.

Kven har ansvar for å auke kapasiteten, så ventetida kan bli lavare?"


Les hele debatten