Spørretimespørsmål fra Leiv Stensland (A) til sosialministeren


Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Leiv Stensland (A)

Spørsmål

Leiv Stensland (A): "I presseoppslag den siste tiden er det gitt eksempler på at pleie- pasienter i syke- og aldershjem må betale nærmest hele sin pensjon i egen- andel.

Innebærer de nye reglene for egenbetaling fra 1. januar 1988 at minste- pensjonistene kommer dårligere ut enn tidligere?"


Les hele debatten