Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Fremsatt av: Borghild Røyseland ()
Besvart: 20.04.1988 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede etiske retnings- linjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning. Mandatet til utvalget legger ikke opp til at det i denne omgang skal utformes etiske retnings- linjer og lovregler. Utvalget skal vurdere om det er behov for regulering.

Mener statsråden at dette er tilstrekkelig i en tid da forskningen får arbeide helt fritt?"

(Spørsmålet ble tatt opp av repr. Borghild Røyseland)


Les hele debatten