Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 27.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Hva er statsrådens begrunnelse for å stoppe ordningen med kjøp av 40 danske studieplasser for norske økonomistudenter, uten å oppta forhandlinger med Danmark om permanente ordninger, slik forutsetningen for den midler- tidige avtalen har vært?"


Les hele debatten