Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 27.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Skoledirektøren i Sør-Trøndelag har overfor lærerhøgskolen i Trondheim og departementet reist krav om en desentralisert lærerutdanning i fylket etter Nord-Norges-modellen, for å gjøre noe med lærermangelen i fylket.

Vil statsråden ta opp med lærerhøgskolen spørsmålet om et slikt desen- tralisert tilbud?"


Les hele debatten