Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til justisministeren


Besvart: 27.04.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Vi har den senere tid sett eksempler på at straffereaksjonssystemet har virket slik at det etter manges oppfatning har rammet folk som i nød- verge har beskyttet seg eller sine mot kriminalitet. Slikt kan lett virke støtende på den alminnelige rettsbevissthet.

Hvilke initiativ eller signaler vil justisministeren gi i sakens anledning?"


Les hele debatten