Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til olje- og energiministeren


Besvart: 27.04.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Norcem's ledelse ved konsernsjef Heiberg har varslet nedtrapping ved Norcem's bedrift i Kjøpsvik, dersom kraftprisforhandlingene ikke er ferdig- forhandlet før 1. mai 1988.

Hva gjør departementet for å hindre en uønsket nedtrapping av Norcem's aktivitet i Kjøpsvik?"


Les hele debatten