Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 27.04.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge rundskriv F-29/88 skal gjesteelevsoppgjør i de videregående skoler baseres på reelle utgifter til tross for at flere fylker i hørings- runden ba departementet utarbeide prisliste basert på gjennomsnitts-satser.

Hva er begrunnelsen for å innføre et slikt tungvint og byråkratisk system?"


Les hele debatten